Pakiet aplikacji SPE - ASD

Ten unikalny zestaw aplikacji został stworzony, aby wspierać i rozwijać umiejętności komunikacyjne i społeczne osób ze spektrum autyzmu. Tworzone przez specjalistów scenariusze opierają się na zaawansowanym podejściu edukacyjnym, które koncentruje się na sukcesywnym budowaniu kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych. 

Podejście do tworzenia zadań w tym pakiecie jest wyjątkowe i zindywidualizowane. Zadania uwzględniają różne poziomy trudności oraz wykorzystują materiał z otoczenia i doświadczeń życiowych uczestników, a także ich potencjalnych zainteresowań. Pakiet tworzy spójne i kompleksowe podejście do wsparcia i edukacji osób ze spektrum autyzmu. 

Zawarte w pakiecie ćwiczenia realizują takie zagadnienia jak:

Naprzemienność działań w grupie

Rozpoznawanie emocji i nastrojów

Odczuwanie i rozumienie empatii

Szukanie wspólnego rozwiązania

Inicjowanie gestu wskazywania

Rozpoznawaie kierunków

Kształtowanie teorii umysłu

Dostrzeganie innych uczestników

Wykorzystanie interaktywnych urządzeń w pracy z dziećmi z SPE

Wszystkie scenariusze w tym pakiecie integralną częścią całościowego programu terapeutycznego. Program ten skupia się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, społecznych oraz zdolności inicjowania i podtrzymywania kontaktu. Aplikacje stosują modele znane z gier. Znany jest cel (czyli uczestnik terapii wie, co ma osiągnąć, aby „wygrać”), znany jest warunek (czyli uczestnik wie, żewygrał grę”), znana jest oczekiwana akcja (czyli oczekiwane działaniegracza”), oczywiste przeszkody (czyli trudności, jakie stoją przedgraczemna drodze do osiągniecia celu), określone także reguły. 

Rozwijane kompetencje kluczowe:

EMPATIA

EMOCJE

TERAPIA

WSPÓŁPRACA

KOMUNIKACJA

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Kliknij na ilustracje, aby zobaczyć rozgrywki aplikacji z pakietu!

Totem
LUDO
Nasze emocje
Naklejanki
Wizjonerzy
Portal