Kodowanie I – naucz się tego!

Zawarte w pakiecie „Kodowanie” tytuły to wspaniała okazja do nauki kodowania, rozwiązywania ćwiczeń dotyczących układania ścieżek oraz eksplorowania i sztuki planowania. Dzięki nim dzieci zdobędą fundamenty programowania, które są tak ważne w dzisiejszym świecie technologii. 

W aplikacjach z pakietu "Kodowanie" dzieci będą kreować sekwencje i rozwiązywać zadania, co rozwija zdolności analizy i myślenia przyczynowo - skutkowego. Nauka kodowania przekłada się również na umiejętności problem - solvingu i kreatywności. 

Zapraszamy do odkrywania fascynującego świata "Kodowania" dzięki naszym interaktywnym aplikacjom. To podróż, która nie tylko rozwija umiejętności techniczne, ale również wspiera ogólny rozwój intelektualny, w sposób angażujący i przystępny dla dzieci uczęszczających do klas szkoły podstawowej. 

Zawarte w pakiecie ćwiczenie realizują takie zagadnienia jak:

Programowanie trasy

Rozwiązywanie problemów

Tworzenie
funkcji

Tworzenie
rytmów

Rozróżnianie
kierunków

Wykorzystywanie sekwencji

Myślenie komputacyjne

Lokalizowanie i naprawianie błędów

Jak możesz wykorzystać ten pakiet aplikacji?

Twórz własne trasy: Poproś dzieci, aby stworzyły swoje własne trasy za pomocą papieru, ołówka i figurkowych samochodzików. Następnie niech wymyślą kodowanie, które pozwoli samochodzikowi przejechać przez stworzoną trasę. 

Pixelart wyobraźni: Daj dzieciom puste arkusze papieru lub kolorowe kredki i poproś je, aby stworzyły własne wzory pixelartu. Następnie niech wymyślają opowieści, które łączą się z ich stworzonymi obrazkami. 

Rozwijanie algorytmów: Zaproponuj dzieciom prosty problem do rozwiązania, na przykład, jak dotrzeć z jednego punktu do drugiego w pokoju, i poproś je, aby opracowały sekwencję kroków lub instrukcji, które pozwolą na osiągnięcie celu. 

Rozwijane kompetencje kluczowe:

KODOWANIE

MATEMATYKA

KOMPETENCJE CYFROWE

NAUKA
I TECHNOLOGIA

UMIEJĘTNOŚĆ ZAPAMIĘTYWANIA

LOGICZNE
MYŚLENIE

Kliknij na ilustracje, aby zobaczyć rozgrywki aplikacji z pakietu!

Segregowanie śmieci
Podwodny świat
Małe podróże
Instrumenty muzyczne
Kolorowe rytmy
Poznajemy zawody