Nowy pakiet aplikacji do nauki matematyki Rodzina Liczyńskich!

Specjalistyczny program interaktywnej edukacji matematycznej stworzony według metodyki prof. Barbary Bilewicz. Pakiet aplikacji przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zaprojektowany i dedykowany dla urządzeń interaktywnych FlySky i Roomie. Pakiet składa się z ośmiu aplikacji, które łącznie oferują użytkownikom ponad dwadzieścia różnych plansz interaktywnych.

Zawarte w nich ćwiczenia obejmują takie pojęcia matematyczne jak:

Umiejętności mierzenia i ważenia

Rozumienie przestrzeni

Upływ i pomiar czasu

Rozumienie liczby i umiejętność liczenia

Symetria
i proporcje

Znaki większy, mniejszy i równy

Umiejętność grupowania

Rozwiązywanie równań

Edukacja matematyczna na podłodze interaktywnej FlySky

Szkolenia doskonalące dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, 
terapeutów i metodyków.

Program oferowanych szkoleń wspiera usystematyzowanie wiadomości oraz rozwinięcie umiejętności matematycznych przedszkolaka i młodszego ucznia (6-12 lat) w kontekście wymagań programowych i zaleceń UE o kompetencjach kluczowych. Szkolenie realizuje zapoznanie z programem interaktywnej edukacji matematycznej „Rodzina Liczyńskich” według metodyki prof. Barbary Bilewicz.

Mathematic and STEAM education on FlySky interactive floor

The use of FlySky interactive devices in education and therapy is an example of a modern and holistic approach to education. It supports the child's cognitive curiosity and logical thinking and provides aesthetic experiences. Incorporating interactive applications into the learning process is a simple way to provide rich experiences under teacher guidance and in group collaboration.

PhD Barbara Bilewicz

Research and teaching employee of the Institute of Pedagogy of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Rozwijane kompetencje kluczowe:

SZACOWANIE

TECHNOLOGIA

MATEMATYKA

PODSTAWOWA MATEMATYKA

LOGICZNE
MYŚLENIE

KOMPETENCJE
CYFROWE

Kliknij na ilustracje, aby zobaczyć rozgrywki aplikacji z pakietu!

Rodzina Liczyńskich
Portrecista
Sąsiedztwo
Aranżacja przestrzeni
Ogród babci
Minimarket
Która godzina?
Co jest cięższe?