...

ZWIERZĘTA WSI

Na tle gospodarstwa wiejskiego widoczne są zamieszkujące je zwierzęta. Tym razem aplikacja przenosi nas na tereny wiejskie gdzie użytkownik ma okazję poznać zwierzęta które można spotkać na wsi. Przekonaj się jak dobrze znasz wiejskie zwierzęta, czy uda Ci się odgadnąć wszystkie? W aplikacji dostępne są trzy tryby różniące się między sobą ilością zwierząt wyświetlanych na ekranie. Po kliknięciu aktywnego pola w pobliżu dolnej części ekranu lektor odczyta nazwę jednego ze zwierząt – należy wówczas zaznaczyć odpowiednie stworzenie. Jeśli odpowiedź jest poprawna, zwierzątko zejdzie z ekranu, przy błędnej odpowiedzi jedynie zmieni swoją pozycję na ekranie.

NATURA

POZNANIE ZWIERZĄT

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.