...

ZWIERZĘTA LASU

Na leśnej polanie znajdują się przedstawiciele gatunków zamieszkujących polskie knieje. Dzięki aplikacji „Zwierzęta lasu” zapoznasz się z cała gamą dzikich zwierząt mieszkających w lesie. Jakie zwierzęta można jeszcze spotkać w lesie oprócz przedstawionych w grze? Dostępne są trzy tryby różniące się między sobą ilością zwierząt wyświetlanych na ekranie. Po kliknięciu aktywnego pola w pobliżu dolnej części ekranu lektor odczyta nazwę jednego ze zwierząt – należy wówczas zaznaczyć odpowiednie stworzenie. ​Jeśli odpowiedź jest poprawna, zwierzątko zejdzie z ekranu, przy błędnej odpowiedzi jedynie zmieni swoją pozycję na ekranie.

NATURA

POZNANIE ZWIERZĄT

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.