...

ZWIERZĘTA AFRYKI

Zabawy ze zwierzętami to cykl aplikacji dla najmłodszych użytkowników, pozwalający na zapoznanie się ze stworzeniami zamieszkującymi różne kontynenty. Aplikacja przeniesie Cię na tereny Afryki zamieszkujące przez dzikie zwierzęta, czy uda Ci się odgadnąć wszystkie? W aplikacji dostępne są trzy tryby różniące się między sobą ilością zwierząt wyświetlanych na ekranie. Po kliknięciu aktywnego pola w pobliżu dolnej części ekranu lektor odczyta nazwę jednego ze zwierząt – należy wówczas zaznaczyć odpowiednie stworzenie. Jeśli odpowiedź jest poprawna, zwierzątko zejdzie z ekranu, przy błędnej odpowiedzi jedynie zmieni swoją pozycję na ekranie.

NATURA

POZNANIE ZWIERZĄT

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.