...

ZAŚMIECONA POLANA

Leśna polana została zanieczyszczona przez odpadki każdego rodzaju, oczyść ją z jak największej liczby odpadów. Początkowo polana jest pusta. Aby znaleźć ukryte, a zaśmiecające polanę przedmioty, należy dłonią lub stopą przesuwać po planszy. ​ Gdy pojawi się zarys przedmiotu, będzie można ​z łatwością go wydobyć energicznymi ruchami. Aplikacja pozwala na grę dwóch, trzech lub nawet czterech użytkowników, a rywalizacja podgrzewa atmosferę! Po starcie aplikacji należy wybrać liczbę przedmiotów, które trzeba odkopać: 10, 20 lub 30. Daje to kontrolę nad długością rozgrywki.

KONCENTRACJA

ZABAWA

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.