...

Wyspa Kompetencji

Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi technologii informatycznych, Didactix IT przygotowuje znakomite oprogramowanie dedykowane dla systemów Windows i monitorów interaktywnych: aplikacje Wyspa Kompetencji. Składa się z 64 tablic interaktywnych, które wspomagają naukę kodowania dla najmłodszych użytkowników. Aplikacja pozwala dzieciom zdobywać umiejętności w takich dziedzinach jak tworzenie funkcji, programowanie wizualne czy układanie prostych algorytmów.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.