...

WYBUCHOWA ŚCIEŻKA

Z pomocą tej aplikacji możesz wyćwiczyć swój refleks i zręczność, które bez wątpienia są istotnymi umiejętnościami w życiu codziennym każdego z nas. Szczególnie w przypadku dzieci, dobrym sposobem trenowania są właśnie gry interaktywne, które oprócz rozrywki zapewniają niezbędną ilość ruchu i zachęcają do koncentracji. „Wybuchowa Ścieżka” to aplikacja, która składa się z wielu plansz odblokowywanych po zdobyciu określonej liczby punktów – dlatego też nie nudzi się i dostarcza zabawy na długi czas. Celem jest zbieranie świnek, owiec lub samochodzików i omijanie bomb, które zabierają życie. Zbierać świnki można poprzez najechanie nad nimi stopą lub ręką. Przeskakuj pomiędzy ścieżkami, tak aby omijać bomby i zbierać wszystkie premiowane przed-mioty; nie możesz ominąć żadnego, inaczej stracisz życie! Rozgrywka jest przeznaczona również dla wielu graczy.

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

ZABAWA

REFLEKS

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.