...

Wszystkie aplikacje

Didactix IT posiada bogatą ofertę aplikacji i gier multimedialnych opartych o innowacyjną metodykę i dydaktykę. Aplikacje przeznaczone są nie tylko na FlySky, ale także na nowoczesne ekrany interaktywne.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.