...

WIZJONERZY

Aplikacja “Wizjonerzy” prowokuje dzieci do wodzenia wzrokiem w kierunku, w któym patrzą osoby wyświetlające się na planszy. Postać wyświetla się dopiero po wejściu dziecka na planszę, a wokół niej pojawiają się również strzałki wskazujące różne kierunki. Żeby wskazać, w któym kierunku patrzy wyświetlona postać trzeba kliknąć na odpowiednią strzałkę.

WSKAZYWANIE

WODZENIE WZROKIEM

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.