...

WIECZNE PUDYCZE

Ta aplikacja jest zmodyfikowaną wersją gry „Pudycze”. W tym wariancie należy nastawić się na o wiele dłuższą, wręcz nieograniczoną czasowo rozgrywkę. Zasady układania kafelków i zdobywania punktów pozostają takie same – kafelki układane są na planszy za pomocą podwójnego kliknięcia – różnica polega na znikaniu wiersza lub kolumny, kiedy zostaną całkowicie wypełnione obrazkowymi płytkami. Aby usunąć płytkę z obrazkiem należy kliknąć na bombę, a następnie podwójnym klikiem zaznaczyć niechciany kafelek – gracz może to zrobić, gdy w prawym dolnym rogu pojawi się bomba, nie zawsze tam jest. Stracisz jednak wtedy część punktów! Celem jest ustanowienie nowego rekordu punktów oraz przeprowadzanie długich, relaksujących rozgrywek.

KONCENTRACJA

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.