...

UKRYTE PRZEDMIOTY

Możesz pochwalić się posiadaniem tak zwanego „sokolego oka”? Spośród całej sterty rozrzuconych przedmiotów spróbuj odnaleźć wskazane rzeczy. Przedmioty, które musisz wskazać znajdują się na pasku w górnej części ekranu obok obrazka lupy. Aby zadanie nie było zbyt łatwe, musisz zmieścić się w zadanym czasie; zegar znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Odnalezione przedmioty należy wskazać za pomocą pojedynczego kliknięcia. Ponieważ obraz gry jest duży, a czasu niewiele, z powodzeniem możecie grać w kilka osób jednocześnie. Naciskając na obrazek koła zębatego można przejść do sekcji ustawień gdzie dostosujecie do swoich potrzeb między innymi muzykę lub powrócicie do ekranu startowego aplikacji.

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

KONCENTRACJA

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.