...

TUX PAINT

W aplikacji „Tux Paint” nie masz żadnych ograniczeń. Rysować różnymi kolorami co tylko chcesz, ale nie tylko! Możesz również wklejać różne figury, kształty, zwierzątka czy obrazki. Do tego możesz wybrać ich kolor oraz dodać do nich efekty specjalne takie jak rozmazanie, zacienie, rozjaśnienie. Do wyboru masz również kolor tła. Aby wybrać element lub kolor wystarczy na niego kliknąć stopą lub ręką. Aby wymazać fragment użyj gumki. Możesz również zapisać swoje efekty i otworzyć je  w dowolnym momencie!

KOLORY

ZABAWA

KREATYWNOŚĆ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.