...

TOTEM

Aplikacja “Totem” zachęca dzieci do współpracy oraz wspiera zrozumienie naprzemienności działań. Zawodnicy muszą ułożyć wspólny totem złożony z mniejszych obiektów, które znajdują się, rozsypane w dwóch grupach, po przeciwnych stronach kranu. Podpowiedź o kolejności układania stanowią kontury poszczególnych klocków. Aplikacja jest tak zaprojektowana, aby gracze nie przeszkadzali sobie wzajemnie, ale współpracowali w celu wspólnego ukończenia zadania.
Patience

CIERPLIWOŚĆ

Cooperation

WSPÓŁPRACA

WODZENIE WZROKIEM

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.