...

TABULA LUSORIA

Planszowa gra logiczna dla dwóch graczy składająca się z trzech etapów: losowanie koloru, ustawianie i prze-suwanie. Partia odbywa się na planszy złożonej z ośmiu pól połączonych prostymi i zakrzywionymi liniami. Po ustaleniu kolorów graczy następuje druga faza rozgrywki, gdzie zawodnicy naprzemiennie ustawiają po 3 swoje pionki na wolnych polach. Pionki należy układać lub przesuwać na planszy za pomocą podwójnego kliknięcia. Po podświetleniu na żółto wybranego pola kliknij na nie ponownie, aby potwierdzić swój wybór. W trzecim etapie należy przesuwać pionki po liniach łączących pola, na których się znajdują. Po kliknięciu na pionek na zielono podświetlą się pola, które można zająć. Wygrywa gracz, który jako pierwszy ustawi 3 pionki w linii.

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.