...

SZKICOWNIK BIAŁY

W „Kolorowanki: Szkicownik Biały” możesz rysować na białym tle wszystko to co chcesz. Do wyrobu masz pięć kolorów kredek oraz różne ich grubości. Aby wybrać dany kolor kliknij na niego ręką lub stopą, a następnie… rysuj! Poczuj dowolność i narysuj co tylko chcesz. Aby cofnąć swój ruch możesz użyć gumki, klikając na nią.

KOLORY

ZABAWA

KREATYWNOŚĆ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.