...

SYMETRYCZNE ZIELONE ŻELKI

Aplikacja ta jest wstępem w nauce programowania. Podczas gry należy odwzorować ustawienie zielonych żelków po lewej stronie symetrycznie na planszy po prawej stronie. Na prawej planszy żelki dodaje się po prostu klikając na wybrane pole lub przesuwając nad nim stopą lub ręką. ​Na koniec sprawdź swoje ustawienie za pomocą przycisku „lupy”.​ Czy uda ci się bezbłędnie ustawić żelki? Dostępne są trzy poziomy trudności różniące się ilością elementów do odwzorowania.

KODOWANIE

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.