...

SYMETRYCZNE LISKI

W „Symetrycznych liskach” – tak jak w poprzednich aplikacjach – należy odwzorować ustawienie planszy z lewej strony ekranu na planszy po prawej stronie. Tym razem ustawienie trzeba odwzorować w odbiciu lustrzanym, co znacząco utrudnia zadanie! Myśl nieszablonowo aby nie dać się zaskoczyć! Umiejscowienie lisków na planszy odbywa się poprzez dwukrotne naciśnięcie wy-branego pola ręką lub nogą. Po ustawieniu lisków na planszy należy sprawdzić jego poprawność używając przycisku „lupy”. Dostępne są trzy poziomy trudności – z czterema, sześcioma oraz ośmioma liskami.

KODOWANIE

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.