...

SYMETRYCZNE KOLOROWE ŻELKI

Aplikacja ta jest kolejnym poziomem w nauce programowania. Podczas gry należy odwzorować ustawienie żelków po lewej stronie na planszy po prawej stronie. Dodatkowym utrudnieniem jest to że żelki są w różnych kolorach. Używając podwójnego kliknięcia wybierz żelek o wymaganym kolorze a następnie również przy pomocy dwukliku mieść go na pustym polu. ​Na koniec sprawdź swoje ustawienie za pomocą przycisku „lupy”.​ Czy uda ci się bezbłędnie ustawić żelki? Dostępne są trzy poziomy trudności różniące się ilością elementów do odwzorowania.

KODOWANIE

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.