...

SPE

Aplikacje wspierające indywidualne potrzeby edukacyjne,
z uwzględnieniem celów pełnego rozwoju zdolności, samodzielności i partycypacji społecznej. Pakiet SPE wykorzystuje następujące metody: stymulację, korektę
i reedukację.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.