...

Skycode 2

Te aplikacje są przeznaczone dla dzieci w szkołach podstawowych – różnorodność gier pozwala na efektywną naukę kodowania na różnych poziomach zaawansowania. Pakiety obejmują pełne ramy metodologiczne (e-book) oraz samouczki na YouTube.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.