...

SKARB PIRATÓW

Nieprzebrane skarby czekają abyś je odnalazł Wciel się w poszukiwacza skarbów! Użytkownik ma za zadanie zaprogramować drogę do skarbu. Gra rozpoczyna się po wybraniu poziomu trudności. Dostępne są trzy poziomy trudności które różni liczba pól, którą należy pokonać aby dostać się do skarbu. Strzałki które możemy wykorzystać wyświetlają się po prawej stronie ekranu.  Wybranie strzałki odbywa się przez podwójne naciśnięcie na nią stopą lub ręką.  Aktualnie programowana droga wyświetlana jest w dolnej części ekranu. Zielony trójkąt oznacza początek trasy natomiast czerwony – jej koniec. Pamiętaj, nie ma jednej poprawnej ścieżki, ważne aby Twoje rozwiązanie prowadziło do celu!

LOGICZNE MYŚLENIE

KODOWANIE

KONCENTRACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.