...

RZEMIELŚNICY

Na planszy znajduje się czterech przedstawicieli różnych zawodów na tle swoich budynków pracy. Twoim zadaniem jest zaznaczenie zawodu, z którym kojarzy się przedmiot wyświetlany w górnej części ekranu. Aktywacja zachodzi poprzez przeciągnięcie stopą nad wybranym rzemieślnikiem, stąd ruch powinien być zdecydowany i precyzyjny aby  nie zahaczyć o sąsiadującego ludzika. Pomiędzy kolejnymi wyświetleniami przedmiotu charakterystycznego należy odczekać kilka sekund. Pamiętaj: jeśli dobrze się przyjrzysz, dostrzeżesz ukryte podpowiedzi. Zdobądź jak największą liczbę punktów. Każda błędna odpowiedź, zabiera jedną szansę, możesz pomylić się dwa razy!

KLASYFIKACJA

MOTORYKA

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.