...

RZEKA

Głównym celem gry „Rzeka” jest zebranie możliwie największej liczby płynących z prądem rzeki śmieci, przed upłynięciem czasu gry – ich licznik znajduje się w prawym górnym rogu ekranu gry. Wraz z prądem rzeki płyną również mała rybka i kaczka, uciekające przed zbliżającymi się graczami – jeśli na nie wskoczysz, będą przed Tobą uciekać. W losowych, ukrytych rejonach aktywowane są dodatkowe efekty dźwiękowe pobudzające wyobraźnię dzieci. Śmieci znajdujące się w rzece należy zbierać wykorzystując mechanizm pojedynczego kliknięcia. Dodatkowo, każdy najmniejszy ruch wywoła zaburzenia wody w rzece i specjalne efekty dźwiękowe. Pomóż nam oczyścić środowisko ze śmieci!
THERAPY

TERAPIA

REHABILITACJA

SENSORYKA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.