...

RAKIETY

Kosmiczne wojny dotarły również do FlySky! Dwie drużyny stają przeciwko sobie, by zniszczyć swoje bazy i statki kosmiczne. Rakiety umiejscowione są w rogach ekranu, ale o celności decyduje – oprócz refleksu – także kąt ustawienia. Aplikacja jest przystosowana do jednoczesnej gry dwóch lub czterech graczy, podzielonych na zespoły. Zadaniem użytkowników aplikacji jest trafienie statków kosmicznych przeciwnika poruszających się dookoła bazy. Na ekranie wyświetlają się 3 liczby – środkowa wskazuje na ilość punktów wymaganych do zwycięstwa, natomiast po lewej i prawej – punkty drużyn. Aby wystrzelić rakietę należy nacisnąć na nią ręką lub nogą.  Pocisk może zniszczyć nie tylko wrogi statek, ale również rakietę przeciwnika. Dzięki temu oprócz ataku na przeciwnika, można bronić statków znajdujących się przy naszej bazie.    

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

ROZWÓJ DZIECKA

MOTORYKA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.