...

QUIZ EKOLOGIA

Sprawdź się w quizie dotyczącym ekologii. Czy zdołasz dobrze odpowiedzieć na wszystkie pytania? Jeśli tak – gratulacje! Jeśli nie – nie przejmuj się, ponieważ zakres pytań jest bardzo rozległy. Poszerzaj swoją wiedzę. Aby zaznaczyć odpowiedź, należy dwukrotnie nacisnąć na kafelek z odpowiednią literą znajdujący się ​w dolnej części ekranu. Sprawdzenie odpowiedzi odbywa się poprzez naciśnięcie dwuklikiem na strzałkę, która widnieje po prawej stronie ekranu. Jeśli dobrze odpowiesz na pytanie, w górnej części ekranu zaświeci się gwiazdka.

LOGICZNE MYŚLENIE

ZABAWA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.