...

PUDYCZE

Celem gry jest ułożenie elementów w rzędy lub kolumny – zdobywasz punkty za każdym razem kiedy wypełnisz któreś z nich. Pierwszy element (wyświetlany z prawej strony planszy) musi przylegać do szarego kafelka. Każdy kolejny musi stykać się z co najmniej jednym położonym wcześniej elementem (chyba, że pola dookoła szarego kafelka są jeszcze wolne – można wówczas układać również na nich). Bardzo ważne jest, aby sąsiadujące kafelki zgadzały się ze sobą kolorem lub wzorem. Jeżeli nie da się ułożyć kafelka należy kliknąć przycisk 'Następny’ za pomocą pojedynczego kliku. Kafelki układasz klikając podwójnie na wybrane pole. Po pierwszym kliku pole podświetli się na żółty kolor – naciskając na nie po raz drugi potwierdzisz swój wybór.

KONCENTRACJA

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.