...

POZNAJEMY ZAWODY

Aplikacja “Poznajemy zawody” to połączenie nauki kodowania i sprawdzenia swojej znajomości zawodów. Dostępne są trzy poziomy trudności, które różnią się od siebie ilością liter. Na trzecim poziomie dodatkowym utrudnieniem jest uciekający czas. Twoim zadaniem jest ułożyć nazwę zawodu z rozsypanych liter. Aby wstawić literkę w odpowiedni kwadracik należy kliknąć na nią stopą lub ręką, a następnie kliknąć na odpowiedni kwadracik. Aby sprawdzić poprawność wykonanego zadania kliknij na kółko z trójkątem w prawej części ekranu, aby zmienić rozsypankę liter na inną kliknij na strzałkę w prawej górnej części ekranu. Żeby popełniłeś błąd możesz go cofnąć używając gumki w prawej górnej części ekranu. Aby wrócić do menu głównego kliknij na strzałkę w lewej górnej części ekranu.

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

KODOWANIE

DEKODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.