...

PORTAL

Aplikacja “Portal” uczy dzieci szukania wspólnego rozwiązania, dostrzegania kolegów i zwracania uwagi na to co mówią lub robią. Celem jest dotarcie do magicznych wrót prowadzących do portalu. Gracze kolejno losują kostką, a następnie odpowiadają na wyświetlane pytania. Aby wspólnie zdobywać punkty i poruszać się po planszy, każdy gracz musi poprawnie odpowiedzieć na swoje pytanie. Aplikacja pomaga dzieciom w rozwijaniu podstawowych umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Najważniejszymi jej celami są kształtowanie teorii umysłu, kooperacja i współzawodnictwo.
Empathy

EMPATIA

Cooperation

WSPÓŁPRACA

Competition

WSPÓŁZAWODNICTWO

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.