...

PODWODNY ŚWIAT

W aplikacji “Podwodny Świat” twoim zadaniem jest wypełnienie odpowiednimi kolorami pól wokół kleksów. W zależności od tego z iloma kleksami graniczy dane pole takim kolorem z danym numerem należy wypełnić kwadracik – jeśli pole graniczy tylko z jednym kleksem to zamalujemy je kolorem zielonym z cyferką 1, analogicznie z pozostałymi kolorami. Aby zamalować kwadracik, naciśnij kolor, którego chcesz użyć, a następnie zaznacz pola do zamalowania. Dostępne są trzy poziomy trudności. Etapy jeden i dwa różnią się między sobą liczbą kleksów, a na trzecim etapie dochodzi ograniczenie czasowe! Aby sprawdzić poprawność umiejscowienia kolorów kliknij na kółko z trójkątem w prawej części ekranu, by zmienić rozmieszczenie kleksów kliknij na przycisk w prawej górnej części ekranu. Aby powrócić do menu głównego kliknij na kółko w lewej górnej części ekranu.

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

KODOWANIE

DEKODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.