...

PIXELART

W aplikacji “PixelArt” twoim zadaniem jest zamalowanie odpowiednich kwadracików na planszy tak, aby utworzyły ukryty kształt. Dostępne są trzy poziomy trudności i trzy kolory. Na pierwszym etapie każdy kolor ma swój numer i należy zamalować kwadraciki z odpowiadającym każdemu kolorowi numerem. Najpierw kliknięciem nogą lub ręką wybieramy odpowiedni kolor, a następnie klikamy na kwadracik, który chcemy zamalować. Na drugim etapie kolory nie mają już swoich numerów. Na dole ekranu wyświetlają się adresy pól, w kolorach odpowiadających tych, które są dla nas dostępne. Każdy pole znajdujemy szukając kolumny odpowiadającej literze adresu, a potem schodzimy tyle kwadracików w dół ile wskazuje nam liczba w adresie. Na trzecim etapie dodatkową trudnością jest ubiegający czas na wykonanie zadania. Aby sprawdzić poprawność swojego obrazka kliknij na kółko z trójkątem w prawej części ekranu. Aby zmienić wzór do namalowania kliknij na kółko w prawej górnej części ekranu, żeby wrócić do menu głównego kliknij w kółko w lewej górnej części ekranu

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

KODOWANIE

DEKODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.