...

PIRACKIE SKARBY

W aplikacji “Pirackie skarby” twoim zadaniem jest dotrzeć do skrzyni ze skarbami zbierając po drodze wszystkie rozrzucone diamenty. Dostępne są trzy poziomy trudności. Plansze różnią się pomiędzy sobą wielkością i ilością diamentów do zebrania. Zaplanuj trasę pirata do skarbu klikając lub machając nad elementami ekranu, które chcesz wybrać. Możesz poruszać się co jedno pole – na pierwszych dwóch poziomach lub co dwa pola na trzecim poziomie, ale niemożliwe jest poruszanie się po skosie. Pole, na które chcesz się poruszyć wybierasz zaznaczając odpowiednią strzałkę wskazującą kierunek. Na dole ekranu wyświetla się zaprogramowana trasa. Pamiętaj, żeby omijać przeszkody!

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

KODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.