...

PIŁKI

Wpadnij w ekran wypełniony różnymi piłkami i spróbuj się z nich wydostać! Aplikacja jest interaktywną tablicą z serii „Papiery” i „Dzieci kwiaty”, która polega na odgarnianiu z ekranu elementów, jednak tym razem jest to utrudnione, ponieważ piłki są okrągłe i się od siebie odbijają! Wpływać na ruch piłek możesz przesuwając nad nimi ręką albo stopą lub klikając na ekran. Czy wiesz z jakimi sportami są związane wszystkie piłki? Ta gra sensoryczna wpływa na bodźce dziecka, rozwija zmysły i dostarcza nowych doświadczeń.
THERAPY

TERAPIA

REHABILITACJA

SENSORYKA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.