...

PIASKOWY RAJ

Główna plansza przedstawia płytkie morze z rajskim piaskiem na dnie. W trakcie gry, poruszając się po aktywnym obszarze powierzchni wody, każda z twoich czynności wywoła interakcję z wodą, powodując jej zakłócenie i odpowiednie efekty dźwiękowe. Podobnie zachowa się mała pomarańczowa rybka – ucieknie, gdy tylko wykryje jakikolwiek ruch w jej pobliżu! Ale uważaj, aby nie wspiąć się na jeżowca! Ponadto, gdy użytkownicy się poruszają, po aktywacji ukrytych obszarów wyzwalane są różne efekty dźwiękowe. Aplikacja posiada dodatkową zakładkę „Zasoby”, w której znajdują się szablony kształtów, tablice interaktywne oraz słyszalne dźwięki.
THERAPY

TERAPIA

REHABILITACJA

SENSORYKA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.