...

PAPIERY

Przesuwając rękę lub stopę po aktywnej planszy, powstaje efekt wypychania papieru. Czy możesz usunąć je wszystkie z planszy? Możecie poruszać papierami grupowo, a zwycięzcą jest osoba, która pozbędzie się wszystkich papierów ze swojej części ekranu w ustalonym czasie. Zabawa może działać uspokajająco, a jednocześnie oddziaływać na bodźce, rozwijać zmysły i dostarczaj nowych doświadczeń.

REHABILITACJA

THERAPY

TERAPIA

SENSORYKA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.