...

OWOCOWA ŚCIEŻKA

„Owocowa Ścieżka” to typ gry, która należy do kategorii tak zwanych „endless runner”, to znaczy aplikacji w trakcie których  nie możemy zatrzymać się nawet na chwilę, a rozgrywka nigdy się nie kończy. W naszym kierunku ciągle napływają kolorowe owoce: gruszki, jabłka, banany, truskawki i kiwi. Zadaniem graczy jest zebranie ich wszystkich! Przeciągnięcie nad owocem  lub uderzenie w niego sprawi, że zostanie zebrany. Ponadto zbierać je można tylko w dolnej części ekranu gry, górna część ścieżki pozostaje nieaktywna. Każdy zebrany owoc to jeden punkt – należy zebrać 100 punktów, aby przejść do kolejnego poziomu. Prędkość owoców wzrasta z każdym kolejnym poziomem, co znacząco utrudnia zadanie! Niestety za każdy opuszczony owoc naliczane są punkty ujemne, więc najlepiej bawić się w grupie i złapać je wszystkie!

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

ZABAWA

REFLEKS

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.