...

OWOCE LEŚNE

W aplikacji “Owoce Leśne” twoim zadaniem jest dotrzeć do skrzyni z owocami zbierając po drodze wszystkie rozrzucone owoce. Dostępne są trzy poziomy trudności. Plansze różnią się pomiędzy sobą wielkością i ilością owoców do zebrania. Zaplanuj trasę dziecka do skarbu klikając lub machając nad elementami ekranu, które chcesz wybrać. Możesz poruszać się co jedno lub dwa pola, ale niemożliwe jest poruszanie się po skosie. Pole, na które chcesz się poruszyć wybierasz zaznaczając literę z odpowiednią kolumną, a następnie dopasowując do niej cyferkę z odpowiednim numerem wiersza. Pamiętaj, żeby omijać przeszkody! Aby sprawdzić poprawność trasy kliknij kółko z trójkątem w prawej dolnej części ekranu. Żeby zmienić planszę – kliknij strzałkę w prawej górnej części ekranu, żeby wyjść do menu głównego – kliknij strzałkę w lewej górnej części ekranu. Czy uda Ci się przejść wszystkie 3 poziomy trudności? Na trzecim poziomie dodatkową trudnością jest ograniczony czas na wykonanie zadania!

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

KODOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.