...

ODWZORUJ ŻABKI

„Odwzoruj żabki” to kolejna aplikacja wprowadzająca do kodowania. Wszystkie czynności w grze wykonuj jednoklikiem. Pierwszym krokiem jest wybranie poziomu trudności. Następnie zadaniem użytkownika jest na dokładne odwzorowanie położenia żabek z planszy po lewej stronie podłogi na prawą stronę. Aby umiejscowić żabkę na pustym polu należy nacisnąć na pole, aby usunąć błędnie ustawioną żabkę wystarczy na nią kliknąć.​ Ostatnim krokiem jest sprawdzenie ustawienia żabek przy użyciu przycisku „lupy”. Jest to najprostsza ze wszystkich gier z pakietu, pozwoli na poznanie podstawowych elementów kodowania, co zaowocuje przy korzystaniu z kolejnych, trudniejszych aplikacji. Do dyspozycji użytkownika przygotowano trzy poziomy trudności, które różnią się ilością żabek do ułożenia.

KODOWANIE

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.