...

ODEJMOWANIE

Podziemna kopalnia kryształów obfituje w zasoby, które możesz zdobyć rozwiązując zadania matematyczne – tym razem musisz zmierzyć się z działaniem odejmowania. Dzięki tej aplikacji będziesz mógł poćwiczyć umiejętność odejmowania na trzech poziomach trudności, w zakresie do 10, 20 lub 100. Wagonik napełni się kryształami jedynie wtedy, gdy wybierzesz poprawną odpowiedź, dotykając ją ręką lub nogą. Tak jak w „Dodawaniu” liczba działania wyświetlana jest na dole ekranu, natomiast możliwe do wyboru odpowiedzi w centralnej części. Czy z odejmowaniem poradzisz sobie równie dobrze jak z dodawaniem?

MATEMATYKA

NAUKA ODEJMOWANIA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.