...

NASZE EMOCJE

Aplikacja “Emocje” uczy dzieci rozpoznawania emocji, indentyfikowania humoru w jakim znajduje się dana na obrazku osoba. Na planszy wyświetlają się postać z wyrazistymi emocjami, a dziecko musi wybrać jakie one są spośród możliwości wyświetlanych w dolnej części ekranu. Najważniejszym i głównym celem aplikacji “Emocje” jest kształtowanie u dzieci z autyzmem teorii umysłu. Dzięki tej aplikacji rozwija się u nich zdolność empatii.
Empathy

EMPATIA

THERAPY

TERAPIA

WODZENIE WZROKIEM

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.