...

NAKLEJANKI

Aplikacja “Naklejanki” uczy dzieci komunikacji niewerbalnej. Na planszy kolejno pojawiają się obrazki, na których brakuje jednego elementu – widoczne są natomiast jego kontury. Dziecko powinno wskazać palcem, którego fragmentu obrazka brakuje spośród możliwości wyświetlanych w dolnej części ekranu. Gra ma na celu inicjowanie gestu wskazywania palcem oraz wodzenie wzrokiem za opiekunem. Zaakceptowanie odpowiedzi jest możliwe tylko przez opiekuna.

WSKAZYWANIE

WODZENIE WZROKIEM

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.