...

MOTYLKOWE SUDOKU

„Motylkowe sudoku” to przystępna wersja popularnej gry sudoku, w której użytkownik ma za zadanie uzupełnienie planszy odpowiednimi motylkami w taki sposób aby w linii poziomej oraz pionowej każdy rodzaj motylka występował tylko raz. Po prawej stronie ekranu wyświetlane są dostępne motylki które wybieramy dwukrotnym naciśnięciem nogą lub ręką. Aby umieścić motylka na planszy należy również nacisnąć dwa razy na puste pole. Naciskając lupę możemy sprawdzić czy udało nam się poprawnie wykonać zadanie. Dostępne są 3 poziomy trudności różniące się między sobą liczbą pustych pól – nowym entuzjastom sudoku polecamy zacząć od najniższego. 

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

KODOWANIE

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.