...

MNIEJ WIĘCEJ

Gracz po raz kolejny przenosi się do kopalni pełnej kosztowności. Tym razem zadanie polega na oszacowaniu i wskazaniu których elementów znajduje się więcej na ekranie. Aplikacja pomaga zdobyć umiejętność sprawnego szacowania oraz utrwalenie podstawowych liczb. Użytkownik ma do dyspozycji trzy poziomy trudności, które różnią się między sobą liczbą pojawiających się kryształów. Gracz po wybraniu poziomu trudności i rozpoczęciu rozgrywki ma możliwość do odsłuchania treści zadania do wykonania poprzez naciśnięcie na ikonę „głośnika” w lewym górnym rogu. Występują dwa rodzaje zadań: wskazanie których kryształów jest mniej lub więcej. Uważnie czytaj polecenie, aby wskazać poprawny kryształ. Powodzenia!

MATEMATYKA

KONCENTRACJA

SZACOWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.