...

MŁYNEK

Młynek to logiczna gra planszowa przeznaczona dla dwóch graczy. Po wylosowaniu koloru i ustaleniu, który z graczy rozpoczyna, użytkownicy układają naprzemienne na planszy po 9 swoich pionków starając się ustawić 3 piony w linii z wykorzystaniu podwójnego kliknięcia. Pierwszy klik podświetla na żółto pole, a drugi zatwierdza wybór. Wygrywa ten, któremu uda się to jako pierwszemu. Jeśli po ułożeniu wszystkich dostępnych pionków nadal nie ma zwycięzcy, uczestnicy przestawiają swoje piony po łączących je liniach tak, aby ułożyć zwycięski „młynek” – 3 piony jednego koloru w linii. Podwójnym kliknięciem zaznaczany jest pionek do przesunięcia a następnie klikając dwa razy na podświetloną na zielono pozycję na planszy dokonujemy przesunięcia – możemy przesuwać pionki tylko na pola połączone linią z naszym pionkiem. Można wybrać z jakiego poziomu zaczynamy grę – plansza czysta lub plansza z rozpoczętą grą.

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

LOGICZNE MYŚLENIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.