...

MEMORY JEDZENIE

Jak dobra jest Twoja pamięć? Masz talent do powtarzania określonych sekwencji? Tutaj możesz sprawdzić swoje umiejętności. Odwzoruj kolejność zaznaczania jedzenia zgodnie z zaprezentowanym kodem. W każdym kroku do Twojej sekwencji zostanie dodany jeden dodatkowy produkt. Użytkownik wywołuje interakcję z obrazem poprzez mechanizm pojedynczego kliknięcia – naciśnij na produkt, który chcesz wybrać i gotowe! Jeśli się pomylisz kontynuuj tam, gdzie zaszła pomyłka – sekwencja którą wcześniej zaznaczyłeś nie przepada. Wykonaj jak najwięcej poprawnych powtórzeń w zadanym czasie. Ikona ustawień pozwala na dostosowanie dźwięku oraz wyjście do menu głównego.

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

KONCENTRACJA

ZAPAMIĘTYWANIE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.