...

MAZAJE

Gra „Mazaje” to czarna tablica, na której możesz rysować kredą dowolne kształty. Zmywać swoje rysunki możesz gąbką. Znajduje się tu też ukryta funkcja „play” – gdy ją klikniesz rozpocznie się gra, w której twoim zadaniem będzie zebranie spadających kształtów narysowanych wcześniej przez Ciebie! Ile kształtów uda Ci się zebrać? Łatwiej jest zbierać mniejsze czy większe kształty?

KOLORY

ZABAWA

KREATYWNOŚĆ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.