...

LUDO

Aplikacja “Ludo” jest analogią dobrze znanej wszystkim gry Chińczyk. Na ekranie pojawia się plansza z czterema drużynami, a celem gry jest dotarcie wszystkich duszkó jednej drużyny do jej środka, po jednym pełnym okrążeniuj. Głównym celem tej gry jest kształtowanie naprzemienności, gracz musi poczekać cierpliwie na swoją kolej w rozgrywce, czuje rywalizację. Opiekun może prowokować dziecko do zaznaczania “teraz ja”, “teraz ty”.

NAPRZEMIENNOŚĆ

Competition

WSPÓŁZAWODNICTWO

Patience

CIERPLIWOŚĆ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.