...

LITERKI

W aplikacji „Literki” należy rozpoznać, jakie słowo można ułożyć z pomieszanych literek a następnie ułożyć je w poprawnej kolejności. Użytkownik ma do wyboru dwa tryby: w jednym z nich podpowiedź do poszukiwanego słówka stanowi obrazek, w drugim natomiast podpowiedzią jest krótki opis słowny zaginionego hasła, który wyświetla się po naciśnięciu na znak zapytania. Klikając kolejno na dwie literki możemy zamienić je miejscami. Dodatkową trudnością jest ograniczonym czas, którego pozostała ilość wyświetla się w prawym górnym rogu planszy.

NAUKA LITER

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

KONCENTRACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.