...

LICZBY

Na głównej planszy gry znajdują się rozsypane cyferki. Zaznaczaj je kolejno od najmniejszej do największej przeciągając nad nimi stopą lub dłonią. Spis zaznaczonych cyferek widoczny jest w dolnej części ekranu. Po zebraniu wszystkich znaków, kolejna runda rozpocznie się automatycznie, więc powtórz i utrwal swoją wiedzę lub daj szansę sprawdzić się innym! Aplikacja pozwala dzieciom na poznanie kształtu poszczególnych cyfr oraz ich kolejności. Poprawnie wykonane zadanie jest nagradzane brawami oraz pucharem! Po zebraniu wszystkich znaków, kolejna runda rozpocznie się automatycznie.

NAUKA LICZB

Fun

ZABAWA

KONCENTRACJA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.